Osbyortens Ryttarförening

NY HEMSIDA

http://www4.idrottonline.se/OsbyortensRF-Ridsport

 

 denna hemsida har vissa samarbetssvårigheter, har vi beslutat att över till våran idrottonline hemsida. I oktober kommer denna hemsida stängas ner helt  licensen är uppsagd.

OBS! osbyrf.com uppdateras inte med nya aktiviteter, allt sker Idrott Online. OBS!


 

 

 

Vi vill informera om att många av ORF's aktiviteter numera

presenteras via facebook gruppen : Osbyortens Ryttarförening.


 

Medlemsinfo!

Nu har styrelsen fått en bra överblick i föreningen och börjar därför att titta framåt för föreningen. Som vi alla vet måste våra ideella insatser generera pengar att vi kan hålla driften av anläggningen en skälig nivå som vi tycker är ok.

Nu har vi kommit till ett läge där vi även måste titta underhåll. Ett stort projekt som styrelsen har valt ut är att göra takbyte det gula ridhuset. Eternittaket har många år bakom sig och det börjar läcka in lite här och var. För att inte takstommen ska ta stryk måste det göras något åt detta.

Styrelsen har valt att prioritera denna post och därför bestämt att de ideella inarbetade pengarna ska gå till detta. Om vi inte tar in pengar detta sätt är nästa alternativ att höja våra avgifter att det kan täcka denna kostnad. Givetvis arbetar styrelsen också med att komplettera med olika bidrag men många av dem är knutna till att föreningen måste gå in med en egen insats också.

Vi hoppas att alla medlemmar känner sitt ansvar i detta och vill hjälpa till på bästa sätt så vi kan få ett helt tak i det gula ridhuset.

Styrelsen